informačné video

Čo nám hrozí?

Rok

2019

Popis

Video o hrobnách klimatickej zmeny pre projekt Zelená Zeleni