Promo video pre Iuventu

Lasky a jeho olympijská minulosť

Rok

2021

Popis

V rámci kampane na propagáciu predmetových olympiád pre Iuventu sme nakrútili profil bývalého úspešného matematika, dnes úspešného hudobníka - Laskyho.