Animované promo video pre Iuventu

Olympiády z cudzích jazykov Iuventy

Rok

2021

Popis

V rámci kampane na propagáciu predmetových olympiád pre Iuventu sme vytvorili sériu animovaných videí pre každý z predmetov vrátane ciudzích jazykov.