dokumentárny film

Stolný tenis - minulosť - súčasnosť - budúcnosť

Rok

2016

Dĺžka

35 min.

Popis

Stolný futbal - jadna z najobľúbenejších hier na svete, zato úplne neznámy šport. Režisér a bývalá svetová 12-ka, Marek Vaňous, spovedá viacerých z najúspešnejších hráčov histórie s cieľom zachytiť pravú podstatu stolného futbalu od jeho počiatkov, cez zlatú éru milión-dolárovej tour až po súčasnú krízu a víziu budúcnosti.